Liiklusõigus


Küsimus: Kas parkimistrahvi on õige nõuda kohe esimesest minutist?27.06.2011

Sain trahvi tasulisel parkimisalal. Mul ei olnud kunagi enne vajadust parkimiskella järele, seega pole seda niisama varuks soetanud. Pärnus Hõbe tn. parkimisalal ei olnud talongi ostmiseks automaati ega parkimiskella ostmise kohta. Samuti ei olnud teadet, kust kohast on neid võimalik saada. Kella ostukoha otsimiseks ja ostmiseks kulus 15-20 minutit. Tagasi auto juurde jõudes leidsin eest trahvikviitungi.
Kas parkimist korraldaval OÜ-l ei ole kohustust panna parklasse teade, kust kohast saan ma osta parkimistalongi või -kella, vaid üksnes minul on kohustus kohe esimesest minutist maksta?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

LS § 50' lg 4 kohaselt tuleb parkimisaja algus teatavaks teha kas kirjalikult või parkimiskella abil. Seega, kui parkimiskella ei olnud käepärast, lubab seadus parkimise algusaja teatavaks teha ka muud moodi kirjalikult (paberile kellaaja märkides).

Kuigi lähima parkimisautomaadi või kioski kohta viida puudumine võiks olla parkimise korralduslikus osas omavalitsusele etteheidetav, siis ei vabasta vastava viite puudumine autojuhti üldjuhul seaduse täitmise kohustusest. Kui juht ei ole kindel, kas tal õnnestub autot parkides kõiki parkimisnõudeid (aja märkimine, kella asetamine või pileti ostmine) järgida, siis on sõiduki nõuetevastasest parkimisest tulenev risk tema enda kanda. Alternatiivne võimalus oli ka Teil kirjutada parkimisaeg paberile või siis ka mitte parkida.