Liiklusõigus


Küsimus: Kes hüvitab kahju tee hooldamatusest tingitud õnnetuse korral?27.06.2011

Sõitsin kruusateel ja mulle sõitis vastu auto, mille tõttu tuli mõlemal masinal pisut teeääre poole hoida, et teele ära mahtuda. Õnnetuseks oli minu sõidusuunas suur ja terav kivi, mis lõhkus auto rehvid ja veljed. Oma kahju avastasin paarsada meetrit eemal peatudes. Politsei sõnul olen ise süüdi, et kivile peale sõitsin, maanteeamet lubas tee hööveldada aga minu kahjuga mitte tegeleda. Liikluskindlustus sellist kahju ei hüvita. Kes siis vastutab kui lõhun oma auto halvasti hooldatud teel? Oleksin ju kivile otsa sõitu saanud vältida vaid juhul kui vastutulev auto oleks teelt välja sõitnud.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Üldjuhul vastutab teeomanik tee ohtlikust seisukorrast tulenenud kahju eest. Tee on ohutu, kui see vastab tee seisundinõuetele. Sõltuvalt tee seisunditasemest ei tohi kruusateel ebatasasused ületada 0 - 10 sentimeetrit. Kui peale sündmuse fikseerimist politsei poolt on võimalik tõendada, et tee ebatasasus ületas ettenähtud tasasuspiirid ning, et kahju tekkimises puudus autojuhi enda süü, siis on teeomanik kohustatud kahju hüvitama.