Liiklusõigus


Küsimus: Millised tagajärjed ootavad trahvi saanud autokooli õpilast?11.07.2011

Mure selline, et ootamatult oli lõpenud juhendajatunnistus ja politsei trahvis õppurit. Millised tagajärjed teda ootavad peale trahvi. Autokool oli õppuril pooleli.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Juhtimisõiguse saamise tingimuseks on, et juhtimisõiguse taotlejal ei oleks karistatust LS § 201 kirjeldatud süüteo eest (mootorsõiduki juhtimine juhtimisõiguseta isiku poolt). Karistatus kehtib (karistusandmed kustutatakse karistustregistrist) 1 aasta möödumisel karistuse kandmisest (näiteks trahvi tasumisest).

Käesoleval juhul on seaduse järgi välistatud isikule juhtimisõiguse andmine enne, kui karistusandmed LS § 201 kohase väärteo eest ei ole karistusregistrist kustutatud. Kui menetlustähtajad lubavad, on mõtet politsei otsus vaidlustada süüdlasel toimepandud teo suhtes subjektiivsete tunnuste puudumise motiivil.