Liiklusõigus


Küsimus: Liiklusõnnetus tehnilise rikke tagajärjel pärast ülevaatust13.07.2011

Autoga toimus õnnetus, kus sirgel teel purunes autol sarniir, mis kiilutas kinni vasakpoolse esiratta ning auto rullus üle katuse. Õnnetuses keegi viga ei saanud, kuid auto läheb mahakandmisele. 11 päeva enne seda sai käidud autoga tehnoülevaatusel, tehnoülevaatuse üheks osaks on roolihoovastiku kontroll ja autol ühtegi viga ei tuvastatud. Auto korrasoleku kohta sai võetud ka vastavad dokumendid. Kui tehnoülevaatuspunkt oleks teinud oma tööd korralikult, oleks ta selle vea leidnud ning oleks ka see õnnetus juhtumata.
Kas tehnoülevaatus vastutab oma töö eest?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Tehnoülevaatuspunkti vastutust ei saa välistada. Samas on punkti vastutuse tuvastamiseks oluline välja selgitada šarniiri purunemise põhjus. Näiteks väsinud metallist või ebakvaliteetsest varuosast tulenev purunemine ei ole ilmselt paigutatav ülevaatuspunkti vastutusalasse. Käänmik (käändtelg), rooli- ja pendelhoob ning nende liigendid peavad vastama valmistaja poolt ettenähtule ja olema sellekohaselt kinnitatud ning nendes ei tohi olla märgatavat lõtku, pragusid ega jääkdeformatsioone. Lõtkuks ei loeta liigendi amortiseerivat liikumist. Kontrolli teostatakse vaatluse ja mõõtevahendiga. Kui eelloetletud puudusi šarniiril (liigendil) ei esinenud, ei saa minu arvates vastutust panna ülevaatajale. Kui leiab aga tõendamist, et ülevaatuse teostamise ajal liigendil ülalloetletud puudused esinesid, ei ole ülevaataja vastutus välistatud.