Liiklusõigus


Küsimus: Millist seadust kohaldatakse?18.07.2011

Sõitsin esmase juhiloaga detsembris 2010 joobes olles. Kohus oli 07.07.2011, karistuseks sain 1 kuu vanglakaristust tingimisi 18 kuud ja juhiluba võeti ära 3 kuuks. Vana karistusseaduse järgi eksameid uuesti ei oleks pidanud tegema. Esmast juhiluba pikendasin juunis 2010, kuna tegemata oli lõppastme koolitus. Millist seadust minu puhul rakendatakse, kas seda, mis kehtis teo toimepanemise ajal või selle järgi, mis seadus kehtib kui juhtimisõigust taastama lähen (3 kuu pärast)?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Menetlus viiakse läbi menetluse ajal kehtiva seaduse järgi. Kuna juhiloa vahetamine ning juhtimisõiguse taastamisega seotu ei kuulu karistusõiguse valdkonda (juhtimisõiguse taastamine ja selleks sooritatavad eksamid ei ole karistuslik meede), siis kohaldatakse üldjuhul juhtimisõiguse taastamise osas seadust, mis kehtib asjaolu ilmnemise või tekkimise ajal ehk ajal, mil isik peab hakkama juhtimisõigust taastama. Iseküsimus on, kas selline lähenemine on uue liiklusseaduse osas kooskõlas õigustatud ootuse põhimõttega, mida on uues seaduses mitmes kohas rakendatud. Juhtimisõiguse taastamise ja selleks vajalike soorituste tegemise osas, seoses juthimisõiguse äravõtmisega, uues seaduses erandid puuduvad.