Liiklusõigus


Küsimus: Avarii Soomes03.08.2011

Põhjustasin liiklusõnnetuse Soome riigis. Jõudsime kannatanuga kokkuleppele ja kompenseerisin talle kahjud, kuid tema läks ikkagi liikluskindustusse. Kuidas toimida edasi? Millised on minu õigused ja kohustused edasi?

Tänan

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Kannatanu nõue kindlustusandja vastu on täpselt sama suur, kui tema nõue kahju tekitaja vastu. Seega ei saa kannatanu nõuda kindlustusseltsist hüvitist, kui talle on kahju hüvitatud juba kahju tekitaja enda poolt ehk kindlustusandjal puudub kohustus topelthüvitise väljamaksmiseks. Samas võib kannatanu nõue olla põhjendatud juhul, kui süüdlase poolt makstud rahasumma ei kata kogu kahju. Sellisel juhul võib kindlustus hüvitada puudujääva osa. Tegemist on faktivaidlusega hüvitise suuruse osas. Kui makstud rahasumma kattis kahju täielikult, siis puudub Teil ja kindlustusel kohustus kannatanule täiendavate summade maksmiseks.
Soovitan teavitada kindlustusseltsi faktist, et oled kannatanule kahju hüvitanud ja esitada vastavad tõendid. Ühtlasi tuleks välja selgitada mille eest kannatanu kindlustuselt täpselt hüvitist nõuab.