Liiklusõigus


Küsimus: Väärteomenetlus kaks korda10.08.2011

Sõitsin autoga bensiinijaama, et paberit (A4) küsida ja auto numbrimärk kirja panna, kuna puudus ees registreerimismärk. Pidin sõitma tuttavale külla. Autol puudus esistange radiaatori remondi tõttu. Politsei tuli mu juurde ja küsis juhiluba. Politsei avastas, et esmane juhiluba on aegunud 5 kuud. Ise teadsin (kehtiv juhiluba), et pean mine libedasõidu koolitusele selle aasta lõpus. Sain trahvid kätte. Korduv-tehnoülevaatlusele ei saadetud. Tuttava juurde sõidu jätsin ära. Vend võttis auto, et koju viia. Tee peal peatas vilkuritega politsei uuesti auto kinni ja ütles, et tagumised tuled ei vasta nõuetele. Tuled olid lihtsalt natuke kruusateel sõites tolmuseks läinud. Kas politsei (vanemkonstaabel) võib teha uuesti trahvi ja saata korralisele ülevaatlusele, kui eelmine politsei (ülemkonstaabel) ütles, et autoga võib sõita? Kas ma saan otsusele vaide esitada? Auto tehnoseisnud on korras, aga lihtsalt puudus esistange.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Kui uus trahv tehti rikkumise eest, mille eest varasemalt karistust ei määratud, siis ei saa politseile põhimõtteliselt seadusevastast käitumist ette heita. Karistuse määramisel tuleb aga kaaluda, kas tegemist ei ole mitte ideaalkonkurentsis olevate tegudega (ühe teoga) ning sellest johtuvalt tuleb järgida karistuse piirmäärasid, et karistuste summa ei ületaks teo eest ette nähtud karistuse ülemmäära. Milliste sätete järgi Sinu tegu (teod) kvalifitseeriti ja kas tegemist on teoainsuse või -mitmusega, ma tulenevalt info puudulikkusest siinkohal hinnangut anda ei saa.

Erakorralisele ülevaatusele saatmine ei ole karistus. Seda võib teha, kui sõidukil on avastatud ohtlik või eriti ohtlik viga (vead on loetletud MKM 17.11.2006.a määruses nr 95). Loetamatu või halvasti kinnitatud number on ohtlik viga. Vaielda võib, kas numbri puudumine on samuti ohtlik viga, kuid arvan, et sellena ta siiski kvalifitseerub (määruse § 5 lg 6). Seega oli erakorralisele ülevaatusele saatmine põhjendatud. See, et esimene politseinik erakorralist ülevaatust ei rakendanud, ei tähenda, et teine seda teha ei oleks tohtinud. Ohtliku veaga sõiduki kasutamine on üldjuhul keelatud, erandina võib sõita lühimat teed pidi lähimasse remondi või garažeerimiskohta ja peale vea kõrvaldamist lähimasse ülevaatuspunkti.