Liiklusõigus


Küsimus: Kahjukäsitlus, kas kindlustus ei pea tõesti otsusest teavitama19.08.2011

Tere

2010. aasta novembris toimus avarii, mille tulemusena olin 6 kuud haiguslehel, millest 3 kuud jalgadele toetuda ei tohtinud. 2011. aasta juunis tuli lõpuks ekspertiisist vastus, mille järgi vastaspool jäi süüdi. Esitasin siis kahjunõude auto kohta vastaspoole kindlustusele, kes juuli esimesel poolel auto ka hüvitas. Kuna kindlustus polnud siiani ühendust võtnud ega teavitanud, mis autost edasi saab, käisin ise esinduses ja sealt öeldi, et kui pole ühendust võetud, siis jääb auto mulle. Auto on siiani tasulises parklas olnud. Kindlustus ütles, et nemad on nõus puksiiri hüvitama, kuna ma ise arvarii hetkel seda tellida ei saanud.
Siit tulenevalt tahaks teada, kas kindlustusel tõesti pole kohustust oma otsusest kannatajat teavitada ja kas parkla arve tuleb minul tasuda?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Põhjalikuma vastuse jaoks on küsimuses informatsiooni vähevõitu, kuid püüan vastata, millised on kindlustusandja üldised kohustused kahju hüvitamisel ja oma otsusest teatamisel.

- Otsus kahju hüvitamise kohta tuleb teha kohe, kui selleks on olemas vajalik teave, kuid mitte hiljem, kui 30 päeva jooksul arvates kannatanult nõude saamisest. Otsuse tegemise tähtaeg võib peatuda, kui asjas toimub muu menetlus, mille tulemus omab otsuse tegemisel tähtsust (näiteks süüdlase väljaselgitamiseks alustatud väärteomenetlus).
- Kindlustusandja otsus tuleb kirjalikult esitada hüvitist taotlevale isikule ning lähetada talle järgmisel tööpäeval peale otsuse tegemist.
- Kindlustushüvitis katab ka põhjendatud kulud sõiduki parkimisele.
Kas parkimiskulud on põhjendatud või mitte, on asjaolude hindamise küsimus ning praegusel juhul on mul selles osas selgituse andmiseks lähteandmeid ebapiisavalt.
- Kindlustusandja otsusega mittenõustumisel on Teil õigus esitada kaebus kindlustusandja vastu kindlustuse vaidluskomisjonile või pöörduda hagiavaldusega kohtusse. Võimalik on kaaluda ka läbirääkimisi kindlustusandjaga ja kompromissi sõlmimist.