Liiklusõigus


Küsimus: Segadus erinevate aegusmistähtaegadega31.08.2011

Sain 2009.a mais mootorsõiduki joobes juhtimise eest rahatrahvi ja tähtajalise sõidukeelu, karistus ei olnud kriminaalne.
Asi läks kohtutäituri kätte, tegin kohtutäituri juures maksegraafiku aga tasunud pole ma midagi.
Küsimus järgmine - kas on reaalne, et trahv on aegunud? Pean silmas põhitrahvi nõuet mitte täituri kulusid.
Antud portaalist loen erinevaid seadusi aegumiste kohta, mis tehtud 2011.a. kus aegumine kestab 4a. Ja enne 2011.a. 18 kuud.
Ma ei ole saanud kohtutäituri käest mingeid teateid menetluse lõpetamisest ega pole ka ise kohtu poole pöördunud aegumisega. Kas uus 2011.a. aegumise seadus on tagasiulatuv kui ma pole asju korda ajanud? Antud juhtum on kestnud üle 20 kuu kuni uus seadus välja tuli.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Kuni 2011.a kehtinud täitemenetluse seadustiku sätete ning karistusseadustiku § 82 on otsuse täitmine peatunud. Üldiselt ei oma isiku olukorda raskendav karistusseadus tagasiulatuvat mõju. Kuna KarS § 82 muudatus raskendab isiku olukorda, siis ei saa seda kohaldada tagasiulatuvalt ehk kui otsuse täitmine oli enne 2011.a seadusemuudatust aegunud, siis tuleb täitemenetlus lõpetada. Selleks tuleb kohtutäiturile esitada vastavasisuline taotlus, kui ta ei ole menetlust omal initsiatiivil lõpetanud.

Juhul, kui trahvi täitmise ositas trahvi määranud kohtuväline menetleja, algab aegumine ositamistähtaja möödumisest. Kohtutäituril endal ei ole põhimõtteliselt õigust anda täitmisele pööratud trahvi tasumiseks pikemat tähtaega, kui 30 päeva.