Liiklusõigus


Küsimus: Kirjalik hoiatamismenetlus, mida teha?31.08.2011

Tere!
Hommikul kooli minnes sai siis umbkaudu 10 minutit kõik hoone ümbruses olevad parklad läbi tiirutatud, vabu kohti lihtsalt ei olnud. Kell oli ka üle loengu algusaja juba ja siis sai auto pargitud tee peale maalitud kollase joone ja värvimata äärekivi vahele. Kuna oli tõesti kiire, siis ei kaalunud ka kuskile suvalise kortermaja ette parkimist, kuna sellega oleks kaasnenud veel vähemalt 10 minutiline hilinemine.
Hiljem leidsin auto akna vahelt aga kirjaliku hoiatamismenetluse.
Siit tuleb siis ka küsimus, mida teha?
1) kui antud otsus vaidlustada, kas siis on ka võimalus, et uus trahv tuleb suurem kui praegune?
2) mis ootab mind ees, kui ma selle lihtsalt prügikasti kägardan ja rohkem ennast sellest häirida ei lase?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Tegelikkuses on parkimiskorra rikkumise eest ette nähtud hoiatustrahvi määr mõnevõrra suurem, kui sama teo eest väärteokorras määratud maksimaalne võimalik karistus (vrd liiklusseaduse §d 262 ja 241), mistõttu hoiatustrahvi vaidlustamisel järgnev väärteokaristus on tõenäoliselt väiksem, kui kohaldatud hoiatustrahv. Samas ei kanta hoiatustrahvi karistusregistrisse, seevastu väärteokorras määratud rahatrahviline karistus kantakse karistusregistrisse.

Hoiatustrahvi mittetähtaegsel tasumisel pööratakse see sundtäitmisele kohtutäituri vahendusel, mistõttu lisandub trahvimäärale ka kohtutäituri tasu.