Liiklusõigus


Küsimus: Isikliku sõiduauto kasutamine pärast abielulahutust15.02.2011

Tere.
Oman isiklikku sõiduautot, mille registreerimistunnistusel on kasutajana märgitud minu (eks)abikaasa. Nüüd on abielu lahutatud, vara jagatud, auto kuulub mulle. Eeldan, et nüüd ei saa minu eksabikaasa seda autot enam kasutada?
Kui hakkan autot müüma, kas siis tekitab "kasutaja" olemasolu registreerimistunnistusel mingeid probleeme?
Kas pean auto nö ümber registreerima, st eksabikaasa nime laskma ametlikult kõrvaldada?
Tänan, Mare

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Tere
Liiklusregistri (ARK) andmetel on informatiivne, mitte õiguslik tähendus. Teie küsimuse valguses tähendab eelöeldu seda, et kui abielu kestel soetatud vara on näiteks kohtuotsusega jagatud, siis liiklusregistri kanne ei muuda kohtuotsusega määratud omandisuhet.
Registreerimistunnistusel olev märge kasutaja kohta ei tekita sõiduki müümisel probleeme. Sõiduki võõrandamisel peate tõendama, et sõiduk on Teie omandis.