Liiklusõigus


Küsimus: Autonumbriga märk asutuse parklas07.09.2011

Küsimus selline, et kas ja kuidas kehtib autonumbriga liiklusmärk asutuse parklas, kus pole ühtegi teavitavat märki/silti asutuse territooriumist ega parklast?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Teadmata, millist autonumbriga liiklusmärki Te silmas peate, saan vastuse anda vaid üldises plaanis. Liiklust korraldab teeomanik. Teeomanik võib oma teel (parklas) kehtestada liikluskorraldusvahenditega ka parkimiskorra - näiteks lubada parkimist vaid teatud sõidukitele või teatud tingimustel. Sellel teel liiklevale sõidukijuhile on täitmiseks kohustuslikud teele paigaldatud liiklusmärgid. Info selle kohta, kelle omandis on konkreetne tee, ei ole nõutav. Info teeomaniku kohta on kontrollitav asjakohastest andmebaasidest või muul viisil ning juhul, kui selgub, et liiklusmärk oli paigaldatud selleks volitamata isiku poolt, võib tekkida alus selle eemaldamise nõudeks või märgi rikkumise eest saadud karistuse tühistamiseks.