Liiklusõigus


Küsimus: Kuidas on üheselt määratud tee nähtavuse piiramise mõiste?07.12.2016

Tere.
Probleemiks on kohalik ristmik, kus on vasakpöörde tegemine paras lotomäng, sest peateel on kiiruspiirang 70 km/h ning kõrvalteelt vasakpööret sooritades on nähtavus vähem kui 60m ühe puu tõttu. Seega oleks maa omanik "tee ja tee kaitsevööndi kasutamise ja kaitsmise nõuete" kohaselt kohustatud kõrvaldama nähtavust piirava puu. Kuid ma pole seni leidnud ühtegi üheselt arusaadavat definitsiooni mõistele "nähtavuse piiramine".
Sellest tuleneb ka küsimus, kuidas on üheselt määratud tee nähtavuse piiramine?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Liiklusseadus sätestab piiratud nähtavuse mõiste - LS § 2 p 54 kohaselt on piiratud nähtavus olukord, kus tee kurvid, tõusuharjad, teeäärsed rajatised, haljastus või teel olevad takistused, vähendavad nähtavust teel niivõrd, et sellel teelõigul lubatud suurima kiirusega sõitmine võib muutuda ohtlikuks. Kas konkreetne puu muudab suurima lubatud sõidukiirusega liikumise ohtlikuks puu varjust sooritatavate pöörete tõttu, tuleb konkreetsel juhul hinnata ja analüüsida. Võimalik on pöörduda ka teeomaniku poole taotlusega kehtestada teelõigule kiirusepiirang.