Liiklusõigus


Küsimus: Mille alusel avarii süüdlaselt kahju nõuda, kui vajan ravi ja tööl käia ei saa?15.12.2016

Tere, Juhtus liiklusõnnetus, mina olen kannatanu, sõitsin peateel ja mulle sõideti ette, sain õnnetuses kannatada -rindkere luumurd, seljavigastus ja tugev rindkere põrutus, mis tekkis turvavööst. Kas on õigus liiklusõnnetuse tekitajalt ka midagi nõuda, nagu näiteks minu arstide juures käimised ja moraalsed kahjud, auto kütusekulud, kuna olin kolm nädalat haiguslehel, ei saanud tööle. Muidugi raha ei paranda tervist, aga vähemalt midagigi. Kuidas ja kui palju on õigus nõuda sellise asja eest? Jään Teie vastust ootama.
Tõid ette tänades

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Liiklusõnnetuse tagajärjel vara- ja tervisekahju saanud isikul on õigus kahju põhjustanud isikult nõuda tekitatud kahju hüvitamist. Osa sellest kahjust korvab kahju põhjustanud isiku tsiviilvastutuse kindlustanud kindlustusselts liikluskindlustuse seaduse alusel. Osa kahju jääb liikluskindlustuse kaitsest välja (näiteks mittevaraline kahju, saamata jäänud tulu, mõned kululiigid). Nõuded selliste kahjude osas saab esitada otse kahju tekitamise eest vastutava isiku vastu. Kui isik ei nõustu kahju hüvitamisega, on kahjustatud isikul õigus esitada oma nõue kohtu kaudu. Mõistetavalt tuleb tekkinud kahju ja selles suurust tõendada.