Liiklusõigus


Küsimus: Kompensatsioon alaealise poolt toime pandud kuriteo eest13.09.2011

Tere,

Minu töökaaslase poeg, kes on kuni detsembri kuuni veel alaealine, varastas koos oma sõbraga kevadel minule kuuluva luksusauto ja sõitis selle sodiks. Käimas on juurdlus. Kas minul on õigus nõuda lapsevanemalt kahju hüvitamistist?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Võlaõigusseadus näeb 14-18 aastase alaealise poolt põhjustatud kahju korral ette nõudeõiguse ka tema vanemate vastu, kui viimased ei tõenda, et nad on teinud kõik, mida saab mõistlikult oodata, et ära hoida kahju tekkimist (hea kasvatuse andmise kohustus). Samas võib alaealise poolt kahju tekitamise (õigusvastase teo toimepanemise) fakt juba iseenesest näidata, et kasvatuskohustust on täidetud puudulikult. Seega on Teil nõudeõigus kahju tekitanud alaealise vanemate vastu üldiselt olemas. Millises ulatuses kahju tekitanu vanemad on kahju hüvitamiseks kohustatud, otsustab kohus tuvastatavate asjaolude alusel. Võimalik on ka vanematega kohtuväline kokkulepe kahju hüvitamiseks.