Liiklusõigus


Küsimus: Lumekoristusel sai auto kahjustatud17.02.2011

Mõne aja eest teostati kortermaja katusel lumekoristustöid, kortermaja haldusfirma tellimusel. Sel ajal asus minu auto hoovis ja sellele kukkus jäätükk ning põhjustas kahju.
Eelnevalt ei teavitatud vajadusest oma auto töötsoonist välja viia. Antud juhtumit nägi pealt kaks naabrit - kui töömehed olid katusel kukkus jäätükk minu autole. Samuti sai asi fikseeritud kahju ilmnemisel politseis.
Töid teostanud firma enesel süüd üldse ei näinud ning ei olnud nõus kahjusid korvama.
Sooviksin teada, kas osaliselt lasub süü ka haldusfirmal, kes ei teavitanud töödest elanikke?
Kas antud situatsiooni järel tasub esitada tsiviilhagi töid teostanud firma vastu?
Või on tulemuslikum esitada hagi haldajafirma vastu?
Mainin veel, et keegi kahest - haldajafirma, ega lumekoristustöid teostanud firma enesel süüd ei näe.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Tere,
Teadmata kahju tekkimise, samuti kahju tekitamisega puutuvate võimalike osaliste vaheliste õigussuhete täpseid asjaolusid, ei saa ma ammendavat ja kõiki asjaolusid arvesse võtvat soovitust anda. Samas märgin, et VÕS §de 1043 ja 1054 koosmõjust tulenevalt on tegemist igal juhul solidaarvastutusega. Kahju otsene tekitaja - katusepuhastustöid teostav ettevõtja - vastutab tekitatud kahju eest VÕS § 1043 alusel (kui esineb kahju tekitamise õigusvastasus ja süü). Samade kohustuslike elementide esinemisel on võimalik solidaarvastutus asetada ka majahaldusteenust osutavale ettevõtjale VÕS § 1054 lg 2 alusel või ka lg 3 alusel, kui haldajal esines kontrollivõimalus puhastaja tööde ja tegemiste üle (viimane asjaolu võib selguda näiteks töövõtulepingust). Seega on Teil valida, kas esitate nõude otsese kahjutekitaja (katusepuhastusettevõtja) vastu või ühiselt nii katusepuhastusettevõtja kui ka haldusettevõtja vastu. Kuna vastutuse alus on mõlema isiku osas sarnane (esinema peab kahju tekitamise õigusvastasus ja süü, samuti põhjuslik seos), siis selles osas tulemuslikkuse seisukohalt erinevust ei ole - nõude argumendid on põhimõtteliselt sarnased.