Liiklusõigus


Küsimus: Kaskokindlustus ja omavastutus13.09.2011

Olen liinibussi juht. Töö vaheajal teel bussijaama otsustasin teeäärses poes käia ja keerasin parklasse, kus tagurdamisel parkimisjoonte vahele, sõitsin otsa valgustuspostile, kuna see ei jäänud bussi peeglite vaatevälja. Bussil on tagumine stange kõver (katki). Nüüd soovib tööandja, et remondiksin bussi omal kulul ära. Bussil on kaskokindlustus ja minu teada korvab see kahju, v.a. omavastutus. Kuigi tööandja keeldub mulle ütlemast, kui suur on omavastutus, arvan, et olen kohustatud hüvitama firmale bussi remondi eest ainult omavastutuse osa, mitte terve remondi, sest ülejäänud korvab ju kindlustus?

Kas ma ikka pean maksma rohkem kui omavastutus ette näeb?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Üldiselt omab tööandaja kahju tekitanud töötaja vastu nõudeõigust tekitatud kahju ulatuses. Samas tuleb kahjuhüvitise määramisel arvestada ka töötaja süüd, töötaja tööga kaasnevaid riske kahju tekkimiseks, töötaja sissetulekuid jms olulisi asjaolusid. Kindlustuse poolt makstav hüvitis oleks üldjuhul samuti asjaoluks, mida tuleb töötajalt kahju hüvitamise nõudmisel arvestada ehk tööandja kahjuks jääks peale kindlustushüvitise saamist kindlustusvõtja omavastutus. Sellele kahjule võib lisanduda ka kindlustuse hinnatõus või soodustuste kadumine. Asjaolu, et tööandja ei soovi kindlustusest hüvitist võtta, ei peaks mõjutama töötaja vastutuse suurust - töötaja ei peaks maksma rohkem, kui on reaalse kahju suurus kõiki asjaolusid arvestades (sh arvestades kindlustuse olemasolu).

Samas on oluline arvestada ka VÕS § 492 regulatsiooniga, mille kohaselt läheb peale kahju hüvitamist kindlustusandjale üle kindlustusvõtjale kahju tekitaja vastu kuulunud kahju hüvitamise nõue. See tähendab, et peale tööandjale kahju hüvitamist, võib kindlustusandja põhimõtteliselt esitada nõude Sinu, kui kahju tekitaja vastu. Paljud kindlustusseltsid seda võimalust ei kasuta, kuid nõude esitamise võimalust ei saa ka välistada.