Liiklusõigus


Küsimus: Allkiri auto kasutamise volitusel19.09.2011

Liiklusseadus 89(2). Omaniku allkiri volitusel peab olema ametlikult või ... kinnitatud. Kes kinnitab ametlikult?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Mootorsõiduki kasutamise kirjalikul nõusolekul allkirja ametliku kinnitamise õigus on Maanteeametil (end. ARK).