Liiklusõigus


Küsimus: Peatatud juhtimisõigus23.09.2011

Tere,
Aprillis toimus rikkumine ning mais karistati mind juhtimisõiguse peatamisega kolmeks kuuks. Juhiload olid on 2005. aastast, kuid esmased. Liiklusseadust muudeti juulis. Minu karistus lõppes augustis ning paberivaba ARK muutis juhitimisõiguse märke "peatatud" "taastunuks." Oktoobris aeguvad load, lõppastmekoolitus on sooritatud, seega otsustasin neid vahetama minna. ARK ütles, et juulis muudetud seadus näeb ette, et tuleb sooritada eksam enne kui saan load vahetada. Esitasin küsimuse, et millise seaduse alusel minu karistust on muudetud juulis, kui otsus võeti vastu mais, et juhtimisõigus peatada kolmeks kuuks. Öeldi, et karistust võis muuta juulis, kuna karistus kehtis augustini. Minus tekkis küsimus, kas inimesed, kelle juhtimisõigus peatati näiteks kuueks kuuks, kuna tegi avarii joobes olekus ja võetakse vastu uus seadus 3 kuud pärast seda, kui karistus oli määratud, et näiteks minimaalne karistus on joobes juhtimise eest aasta reaalset vangistust, siis tagant järgi inimesi vangi panema ei hakata, on ka samas absurdne nõuda minult taas eksami sooritamist, kaks kuud pärast karistuse määramist.
Helistasin ka ARK-i kus mulle adekvaatseid vastuseid ei antud, vaid oldi segaduses. Kuulaksin ka hea meelega teie arvamust/selgitust.

Tänades

R.H.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Juhiloa vahetamiseks nõutavad toimingud, sh eksamid ei ole üldjuhul vaadeldavad karistusena. Seega ei ole õige rääkida juhiloa vahetamisel nõutavast eksamist, kui (topelt) või tagantjärele karistusest. Menetlust, sh haldusmenetlust viiakse läbi selle seaduse alusel, mis kehtib menetluse läbiviimise ajal. See tähendab, et juhiloa vahetamise menetlusele kohaldatakse vahetamise ajal kehtivat seadust sõltumata sellest, milline menetlusseadus kehtis varem. Samas ei saa mõnede haldusnormide puhul välistada selle sisulist sarnasust karistusõiguslike normidega ning sellistel juhudel võib tekkida vajadus ka haldusmenetluse kohaldamisel järgida karistusõiguslikke põhimõtteid. Samas olen seisukohal, et 01.07.2011.a jõustunud LS normid, mis puudutavad esmase juhiloa või juhiloa vahetamist, sh nõuded eksamite sooritamiseks, ei piira juhiloa omaniku õigusi ja vabadusi sellisel määral, et saaks eeldada haldusmenetluses karistusliku mõju/seloomu olemasolu. Kehtiva menetluskorraga ei piirata oluliselt isiku õigust sõiduki juhtimiseks, vaid nähakse ette täiendav menetlustoiming juhtimisõiguse taastamiseks, mille edukal läbimisel on isikul jätkuvalt juhtimisõigus olemas.