Liiklusõigus


Küsimus: Kuidas vaidlustada leppetrahvi, kui parkimistasu maksmise võimaluste otsingute ajal kirjutatakse välja leppetrahv?08.09.2017

Tasuline eraparkla, märgistatud samuti vastavalt. Samas on loodud situatsioon, et sisenedes parklasse ei ole võimalik parkimise eest tasuda parkimisautomaadi ega konduktori vahendusel nende puudumise tõttu. Parkimistasu maksmise võimaluste otsingute ajal kirjutatakse välja leppetrahv. Leppetrahvi vaidlustamise avaldust ei rahuldata viitega lepingu rikkumisele, kuigi samas parkla haldaja juba algselt välistab õigusliku käitumise teise osapoole poolt. Kuidas vaidlustada selliseid leppetrahve?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Leppetrahv on oma sisult tsiviilõiguslik sanktsioon lepingu rikkumise eest. Nende vaidlustamine käib hagimenetluse korras maakohtutes. Parkimislepingutele kohaldatakse seaduses lepingute kohta sätestatut. Nõude sisu praeguse info kohaselt kommenteerida ei saa, kuna ei ole kursis konkreetse parkimiskorraldusega ja lepingutingimuste täitmise võimalikkusega sündmuskohal. Nagu lepingupoolte vahelistes suhetes ikka, tuleb ka parkimislepingute puhul lähtuda muuhulgas hea usu ja mõistlikkuse põhimõtetest. Kui tasulises parklas ei ole parkimistasu maksmise võimalust või viidet sellisele võimalusele, siis võib kõne alla tulla eeltoodud põhimõtete rikkumine ka. Samuti pole välistatud, et kui parkida soovijal puudub võimalus tasuda parkimistingimustes sätestatud viisil (näiteks mobiiliga), siis võib kõne alla tulla ka vajadus kaaluda konkreetse parkla kasutamisest loobumist.