Liiklusõigus


Küsimus: Kui kaua võib konfiskeeritud sõidukit kinni hoida, enne kui selle tagasi saab?08.09.2017

Tere!
Inimene, kes on kolmanda isiku poolt volitatud mootorsõiduki vastutav kasutaja, jäi väga väikse joobega seisundis autojuhtimise eest vahele. Karistuseks võeti talt 2-ks kuuks mootorsõiduki juhtimisõigus.
1 kuu pärast jäi ta vahele ilma juhiloata sõidu eest, mille järel sõiduk konfiskeeriti.
Küsimus: Kui kaua maksimaalselt võib mootorsõidukit ajutiselt omav asutus hoida seda enda valduses ning mis on kolmanda isiku (kes on tegelik mootorsõiduki omanik) õigused mootorsõiduki tagasisaamises.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Soovitan edaspidi küsimuse sõnastada lihtsalt ja maakeeli - küsimuse sisust ja faktilistest asjaoludest tekib selgem ülevaade ja ka vastuse andmine on lihtsam. Praegusel juhul ei saa ma küsimusest väga hästi aru. Mis tähendab ja kes selles kaasuses on mootorsõidukit ajutiselt omav asutus, kes valdab sõidukit? Kas sõiduki arestinud politseiasutus? Või juriidiline isik, kes sõidukit volituse alusel kasutas? Kas sõiduki valdaja oli liiklusregistrisse kantud vastutava kasutajana, et küsimuses sellist terminit kasutatud on?

Eeldan, et küsitud on, kui kaua võib politseiasutus sõidukit kinni pidada ja millised on sõidukiomaniku õigused selle tagasisaamiseks.

Sõiduki kinnipidamine võib toimuda nii liiklusseaduse § 92 alusel kui ka arestimisena konfiskeerimisotsuse täitmise tagamiseks. Kui sõiduk on hoiule võetud LS § 92 alusel, siis § 92 lg 9 kohaselt tagastatakse sõiduk selle omanikule peale hoiu- ja teisaldamiskulude tasumist. Kui sõiduk on tunnistatud asitõendiks süüteoasjas, otsustab selle tagastamise lubatavuse süüteoasja menetleja. Kui sõiduk on arestitud konfiskeerimise tagamiseks, siis on huvitatud isikul võimalik arestimisotsust vaidlustada. Kui otsus jääb jõusse, siis on sõiduk arestitud kuni konfiskeerimisotsuse tegemiseni ja sõltuvalt otsuse sisut ka peale seda.