Liiklusõigus


Küsimus: Kas politsei teavitab rendifirmat kui rendiauto roolis oli joobes inimene, kellel pole rendilepingu järgi auto kasutusõigust?22.09.2017

Kui rendiauto roolis on olnud joobes inimene, kellel pole rendilepingu järgi antud auto kasutusõigust ning kes kõrvaldatakse liiklusest "kõik puhuvad" reidi käigus, siis kas politsei teavitab sellest ka rendifirmat ning kaasneb trahve ka auto vastutavale kasutajale?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Liiklusseaduse § 92 lg 12 viimase lause kohaselt teavitatakse sõiduki paigutamisest valvega hoiukohta sõiduki omanikku, valdajat või nende esindajat kirjalikult.

LS § 225 näeb ette väärteovastutuse joobes isiku või alkoholi piirmäära ületavas seisundis isiku mootorsõiduki juhtimisele lubamise või sellisele isikule juhtimise üleandmise eest. Selle sätte alusel teise isiku vastutusele võtmine eeldab, et oleks tuvastatud juhtimisele lubamise või juthimise üleandmise faktid.