Liiklusõigus


Küsimus: Millised riigilõivud ja kulud mind ees võivad oodata, kui vaidlustada kiiruse ületamise eest saadud karistus?26.09.2017

Tere
Sain täna otsuse kiiruse ületamise eest. 60 km/h ületatud kiirus, varasemaid karistusi ei ole, kahetsuskiri kergendatud asjaoludena arvesse võetud, kus on valja toodud, et juhiload on hädavajalikud, et tööl käia. Otsuseks 800 eurot ja 6 kuud load. Soovin otsuse vaidlustada Maakohtule. Millised riigilõivud ja kulud mind ees võivad oodata, ei leia selle kohta mingit infot netist. Töölepinguga saan tõendada, et ilma juhilubadeta pole tööd ja ilma tööta ei saa maksta trahvi. Kas mul oleks üldse võimalust maakohtus otsuse ühe poole tühistamisele?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Kaebus väärteoasjas on riigilõivuvaba. Kui kaitsjat ei palka, siis kaebuse esitamine kulusid üldjuhul kaasa ei too.

Karistuse kergendamise otsustus on paljuski emotsionaalne otsustus. Seega tuleb hoolikalt läbi kaaluda, millise sõnumi, tõendite ja argumentidega kohtusse minna. Teinekord ei taga ka head tõendid ja argumendid soovitud edu.

Teile määratud karistus on LS § 227 lg 3 maksimum. Kui varasemaid karistusi ei ole, siis võib olla tegemist liiga karmi karistusega, kuid lõpliku seisukoha kujundamiseks on tarvis tutvuda teo tehioludega.