Liiklusõigus


Küsimus: Kas mul võib tekkida probleeme viisa taotlemisega omades väärteoprotokolli?29.09.2017

Kaheksa kuud tagasi koostati mulle väärteoprotokoll (süljeproovist leiti THC'd). Trahvi sain 84€, mille õigeaegselt tasusin.
Järgmisel aastal oleks soov ja plaan minna aastaks õppima Uus-Meremaale. Enne sooviks ennast kurssi viia, kas mul on üldse võimalus Euroopast välja reisida. Viisat hakkaksin taotlema järgmise aasta esimeses pooles.
Kas ja kui kauaks jääb väärteoprotokoll mulle märgina külge ning mida ja kui palju see mul täpsemalt tegemast takistab?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Andmed väärteo eest määratud karistuse kohta kantakse karistusregistri arhiivi, kui karistuse täitmisest on möödunud 1 aasta. Senikaua on karistusandmed registris kehtivad ja soovijatele nähtavad.

Üldjuhul ei ole väärteokaristus reisimist takistavaks asjaoluks. Samas ei oska kommenteerida erinevate riikide viisapoliitikat e. asjaolusid, mis võivad olla viisa andmisest keeldumise põhjuseks.