Liiklusõigus


Küsimus: Kuidas peab vormistama volituse, et ettevõtte autoga üle piiri venemaale sõita?29.09.2017

Tere,

Sõiduauto registreerimistunnistusele on omanikuks kantud minule kuuluva ettevõtte (osaühingu) nimi. Olen selle firma ainus juhatuse liige ja minu enda nimi ei ole registreerimistunnistusele kantud. Soovin sõita antud sõiduautoga Venemaale ja piiril esitan politseiametnikule osaühingu poolt minu nimele vormistatud sõiduki kasutamise volikirja, mis on kinnitatud firma pitsati ja minu allkirjaga. Minu küsimused oleksid järgmised:

1) Kas politseiametnikul on õigus nõuda piiril minult sõiduki kasutamise kirjalikku nõusolekut, mille allkirja õigsus on ametlikult Maanteeameti või notari poolt kinnitatud? Politseiametnik viitab LS § 88 lõikele 4 ja sama seaduse § 89 lõikele 2, põhjendades piirilt tagasisaatmist sellega, et minu nimi ei ole kantud registreerimistunnistusele ja volikiri ei ole ametlikult või notariaalselt kinnitatud.

2) Kui minu poolt esitatud volikiri (mis on allkirja ja firma pitsatiga kinnitatud) ei ole ametlikult kinnitatud dokument, siis millise õigusaktiga on lahti seletatud, mida tähendab dokumendi „ametlik kinnitamine“ ja millise õigusaktiga on sõiduki kasutamise volikirja allkirja õigsuse ametlikuks kinnitajaks määratud Maanteeamet?

3) Kas ettevõtte juhatuse liikmena saaksin ma piiril mõne muu dokumendiga tõestada, et olen antud ettevõtte juhataja ja ma ei peaks piirilt sõitma tagasi sadu kilomeetreid selleks, et kinnitada Maanteeametis oma sõiduki kasutamise volikirja? Politseiametnik väidab, et tal puudub ligipääs Äriregistris olevatele isikuandmetele ja et ta pole ka kohustatud tõestama või välja selgitama minu rolli või õigusi antud ettevõttes.

Äriregistrisse on minu ettevõtte põhitegevusalaks kantud „kaubavedu maanteel“ ja muudeks tegevusaladeks on märgitud „veokite rentimine ja kasutusrent“.

Aitäh

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

1) Jah, politsei- ja piirivalveametnikul on õigus nõuda sellist kirjalikku sõiduki kasutamise nõusolekut.

2) Ametlik kinnitamine ja MNT pädevus selles:

Haldusmenetluse seadus

§ 22. Ametlik kinnitamine
(1) Ametlik kinnitamine on allkirja, ärakirja, väljatrüki või väljavõtte õigsuse kinnitamine haldusorgani poolt.

Maanteeameti põhimäärus

§ 18 Ameti büroo ja põhiülesanded

11) sõiduki omaniku allkirja ametlik kinnitamine kirjalikul nõusolekul mootorsõiduki ja selle haagise kasutamiseks.

3) Selliseks muuks dokumendiks on sõiduki registreerimistunnistus, kus olete märgitud kasutajana. Muid variante kehtiva õiguse kohaselt ei ole, kuna seadus nõuab konkreetses vormis vormistatud või
kinnitatud dokumendi esitamist.

Üldjuhul on igas maakonnas olemas MNT teenindusbüroo või notar, kus vormistada reg.tunnistuse muudatus (sh MNT e-teeninduses) või kinnitada/tõestada nõusolek sõiduki kasutamiseks. Seega sadu kilomeetreid ehk pole tarvis tagasi sõita.