Liiklusõigus


Küsimus: Kas tagaistmel võib alla 12-aastane laps süles olla?28.09.2011

Kuidas aru saada LS § 36 lg 7 - millise auto tagaistmel võib süles sõidutada alla 12-aastast last?
Olude sunnil tuli tütart koos lastega sõidutada, tekkis probleem liikluspolitseiga. Teadsin, et varasema liikluseeskirja kohaselt tohtis sõiduauto tagaistmel täiskasvanud sõitjal süles olla üks alla 12-aastane laps, tingimusel, et last süles hoidev sõitja on turvavööga nõuetekohaselt kinnitatud ja kõik autos olevad istekohad on hõivatud. Kahjuks ei valda ka väga häst eesti keelt ja seepärast jäi mulle antud punkt segaseks, samas ju taksos võib olla ka laps süles.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Sõiduautos (v.a. taksos) peavad kõik sõitjad olema turvavarustusega kinnitatud, sh lapsed. Süles lapsi sõidutada ei tohi.
Teistes autodes, kui sõiduautodes, on alla 12 aastase lapse süles sõidutamine tagaistmel lubatud tingimusel, et last süles hoidev täiskasvanu on turvavööga kinnitatud ja kõik vabad istekohad on hõivatud.

Samuti ei ole erandina takso tagaistmel alla kolmeaastase lapse sõidutamisel lapse turvavarustuse kasutamine kohustuslik. Alla kolmeaastast last tohib takso tagaistmel sõidutada täiskasvanud sõitja süles tingimusel, et last süles hoidev sõitja on turvavööga nõuetekohaselt kinnitatud ja tema süles on üks laps. Vanemate kui kolmeaastaste laste sõidutamisel takso tagaistmel tuleb vähemalt üks laps kinnitada turvavöö padja ja sõltuvalt lapse kasvust kas täiskasvanu turvavöö või ainult selle vöörihmaga või muu nõuetekohase turvavarustusega. Ülejäänud laste sõidutamisel takso tagaistmel tuleb kasutada vähemalt täiskasvanu turvavöö vöörihma.

Liiklusseaduse seletuskirjast ei nähtu selgitusi, miks peeti vajalikuks taksode ja sõiduautode osas erinevate tingimuste kehtestamist alla 3-aastaste laste osas.