Liiklusõigus


Küsimus: Millest see võib olla, et viimasest vahelejäämisest on üle aasta, aga mnt.ee lehel näitab, et on kehtiv karistus?04.10.2017

Mul on lubade keeld peal (viimasest vahelejäämisest on üle aasta) siiski näitab mnt.ee lehel, et on kehtiv karistus. Aga nüüd on mul vaja lubade olemasolu, et täita tööülesandeid, muidu mind vahetatakse välja, ehk vallandatakse. Kas läbi kohtu saaks taotleda kuidagi keelu tühistamist?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Esmalt tuleb kontrollida, kas karistuse täitmisest on möödas 1 aasta (väärtegude korral). Kui karistuse täitmisest (trahvi tasumisest) on üks aasta möödas, kuid karistusregister ei ole karistusandmeid arhiivi kandnud, siis tuleb karistusregistrile esitada avaldus/taolus karistusandmete arhiivi kandmiseks. Kui aga karistus on kandmata (trahv osaliselt või täielikult tasumata), siis on tegemist kehtiva karistusega ja karistust arhiivi ei kanta.