Liiklusõigus


Küsimus: Millal algab "uus parkimine", ehk kui palju peab olema auto liikunud, et loetaks uueks parkimiseks?04.10.2017

Tere!
Koostati väärteoprotokoll, sest väidetavalt olen kella keeranud ning autot liigutanud vaid 10cm. Tõestusmaterjaliks märja ilmaga tehtud pildid rehvist parkimise alguses ning tunni pärast mil uus parkimisaeg märgitud.
Küsimus on - mis hetkeks saab parkimist vaadelda kui uut parkimist, kas selleks on mingi teatud vahemaa mille pean läbima, et võiksin samale parkimiskohale tagasi parkida ning märkida uue parkimisaja?
Kas selliste tõenditega on alust koostada väärteoprotokoll kui mina saan väita, et olen sõitnud ringi ümber kvartali ja alustanud siis uut parkimist, mis on lubatud. Ning kas tegelikult on see vajalik või algaks uus parkimine lihtsalt ka auto liigutamisel uuele parkimiskohale? Seda enam, et pole ka märgistatud täpsed parkimiskohad?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Seadus sellist olukorda väga detailselt ei reguleeri. Parkimine liiklusseaduse tähenduses on sõiduki seismajätmine kauemaks, kui on vajalik sõitjate peale- või mahaminekuks või veose laadimiseks. Kas sõiduki liigutamine 10 cm või 1 m või "n" meetrit katkestab senise parkimise või mitte, seadus otseselt ei ütle. Ilmselt peab selles osas selguse tooma kohtupraktika. Kui me räägime konkreetsest parklast, siis minu hinnangul parkla kasutamise seisukohast ei lõpeta sõiduki asukoha liigutamine parkla piirides parkimist e. parkimisõiguse kasutamist e. teenuse tarbimist. Selles mõttes loen mina parkimisõiguse kasutamise lõpetamiseks siiski parklast väljumist (ka siin leiaks ilmselt vaidlusruumi). Kas konkreetsel küsitud juhul liikus sõiduk parkla piires või tegi tiiru ümber kvartali, tuleb selgitada olemasolevate tõendite pinnalt.