Liiklusõigus


Küsimus: Millist karistust on karta, kui sõidan näiteks üle heinamaa ja siis suvalises kohas üle raudtee?07.12.2017

Tere!
Kui ületan raudteed autoga sõites suvalises kohas (väljaspool ülesõidukohta-sõidan üle heinamaa ja siis üle raudtee), siis millist paragrahvi olen rikkunud ja millise paragrahvi eest mind võidakse karistada?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Raudteeseaduse § 38 lg 1 kohaselt tohivad sõidukid, jalakäijad ja aetavad kariloomad raudteed ületada ainult selleks ettenähtud ja tähistatud raudteeülesõidukohtades ning jalakäijad raudteeülekäigukohtades liiklusseaduse alusel sätestatud korras.

Sätte rikkumise eest võib Raudteeseaduse § 81 alusel määrata karistuse kuni 50 trahviühikut e. kuni 200 eurot.

Liiklusseaduse § 60 p 2 keelab juhil raudtee ületamise väljapool raudteeülesõidukohta.

LS § 232 kohaselt võib sellise rikkumise eest karistuse määrata kuni 100 TÜ ulatuses e. kuni 400 eurot.

Küsimus võib kerkida selles, kumba karistusnormi rakendada. Selle valiku koos põhjendustega langetab menetleja. Liiklusseaduse § 232 kohaldamisel võib võimalik olla ka selline tõlgendus, et nimetatud normi alusel väljapool raudteeülesõidukohta raudtee ületamise eest karistust määrata ei saagi.