Liiklusõigus


Küsimus: Kas loobuda kohtusse pöördumisest?04.10.2011

Tere!
Minu tütrega juhtus 28.09.2011a. liiklusõnnetus - tema oli jalakäija kellele sõitis otsa BMW, mida juhtis 19-aastane noormees. Selle tagajärjel viis kiirabi tütre Tartu Ülikooli Kliinikusse kompuuteruuringule. Õnneks luumurde polnud, see-eest palju põrutusjälgi. 30.09.2011a. kirjutati ta välja kodusele taastumisele. Talle otsa sõitnud noormees käis teda haiglas "vaatamas" ning mainis, et tal olevat juhtunud kurvis sõites terviserike ja et ärgu andku minu tütar asja kohtusse. Samas juhtus see asi (pealtnägija sõnul) nii, et poisid (osales ka teine BMW, mis lahkus sündmuskohalt) tegid kiirendussõitu ja kurvis kaotas auto juhitavuse ja tulemuseks otsasõit jalakäijale (s.o. minu tütrele). Asi on hetkel politseis uurimisel. Kuidas antud olukorras toimida?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Vastus küsimusele sõltub eelkõige sellest, millist eesmärki Te ise saavutada soovite.

Igal juhul on Teie tütar liiklusõnnetuses nn kannatanu. Tema õigused on erinevad, sõltuvalt sellest, kas liiklusõnnetust menetletakse väärteomenetluse või kriminaalmenetluse korras. Väärteomenetluses menetlusosaline "kannatanu" puudub. Sõltumata aga süüteomenetluse liigist, on Teie tütar isikuks, kes sai teise isiku õigusvastase tegevuse läbi kahju (varaline ja mittevaraline kahju). Sellega seoses on temal kahjunõue kahju tekitaja ehk sõiduki valdaja vastu. Kas ta esitab nõude kohtuväliselt või kohtu korras, sõltub sellest, kas kahju tekitanud isik on valmis kahju hüvitama kohtuväliselt või mitte. Siit tulebki Teie valik - kas Te soovite tütre nimel kahjunõuet esitada või mitte? Kui jah, esitage nõue juhile ja kui ta keeldub või hüvitamist ei toimu, saate nõude esitada kohtu kaudu.