Liiklusõigus


Küsimus: Löökauk lõhkus auto17.02.2011

Tere,
Sõitsin eravalduses oleval teel katki auto karteripõhja. Üle tee oli diagonaalselt jää-kraav, mis ei olnud märgistatud. Alal võib sõita 5 km tunnis ja reaalselt polegi võimalik kiiremini sõita. Kutsusin kohale politsei, kes registreeris sündmuse. Esitasin avalduse teede haldurile, kuid nad ei soovi vastata. Kahjuks ei ole kaskokindlustust. Mida peaksin ette võtma?
Ette tänades.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Tere,
Teeseaduse § 37 lg 6 kohaselt vastutab tee kasutuskõlbmatusest tingitud kahju eest tee omanik, kes on kohustatud tekitatud kahju hüvitama. Tegemist on üldise põhimõttega, mille rakendamisvõimalus sõltub mitmetest asjaoludest, mille kohta Teie küsimuses hetkel andmeid ei ole. Samas vastates esitatud küsimusele, soovitan esitada korduv nõue koos kohtuhoiatusega juhuks, kui teeomanik jätab nõudele tähtaegselt vastamata. Kui siis ikkagi jääb vastureaktsioon tulemata, on oma nõude maksmapanekuks ainus võimalus esitada see hagina kohtule. Enne nõude kohtusse esitamist tasub veelkord üle vaadata ja hinnata olemasolevad tõendid ja nõude perspektiivsus.