Liiklusõigus


Küsimus: Parkimise korraldus korrusmaja ees10.10.2011

Tere

Meil on suur 5-korruseline maja, mille ees on parkimisplats. Inimesed on endale ostnud parkimiskohad.
Meie maja haldab firma, kes kunagi maja ehitas ja nüüd tegime lepingu Ühisteenustega parkimise korralduse osas. Nimelt - äripindade kasutajad ei parkinud õigetele kohtadele oma autosid ning tihti oli probleem, et elanikud ei saanud enda kohtadele autosid parkida. Selle parandamiseks tegime Ühisteenustega lepingu ja andsime oma parkijatele parkimiskaardid. See tähendab seda, et igal omanikul peaks olema auto armatuuril parkimiskaart, mis tõendab, et tal on õigus antud kohale parkida. Nüüd on kaks elanikku hakanud protestima. Et kui nemad on selle koha ostnud, siis mis õigusega keegi teine dikteerib ette, kuidas ta parkima peab ja keeldub parkimiskaarti kasutamast.
Kas maja ühisusel on õigus nõuda selle korra täitmist, kas Ühisteenustel on õigus trahvida (kui näiteks parkijal kaart puudub), kui me ise nendega lepingu sõlmisime. Tegime kõik selleks, et inimestel oleks koju tulles oma parkimiskoht vaba, et äripindade kasutajad ei kuritarvitaks nende kohti ja nüüd mõned pole rahul sellega ja viitavad, et juriidiliselt ei ole meil õigust neilt uue korra täitmist nõuda.

ette tänades, H

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Ühistu on õigustatud korraldama ühistu liikmete kaasomandis olevate mõtteliste osade kasutamist. Ühistu liikmele kuuluva lahusosa suhtes rakendab ühistu liige omandiõigust ehk sellist osa on ühistu liikmel õigus vabalt vallata ja käsutada. Seega ei laiene ühistu otsus liikme lahusosale ehk reaalosale, sh liikmele omandiõiguse alusel kuuluvale parkimiskohale. Analoogiline olukord on korteriomandiga - ühistu ei ole õigustatud korteriomanikult nõudma omanikult korterisse sisenemisel vastavat luba või selle mitteesinemisel omanikku trahvida. Parkimiskoha omanikul on õigus analoogiliselt korteriomandiga vabalt käsutada ka oma teisi reaalosasid, sh lubada temale omandiõiguse alusel kuuluval parkimiskohal parkida kolmandatel isikutel. Parkimiskaardi kasutamine on küll segaduste vältimise seisukohast tervitatav, kuid mitte kohustuslik, st selle mittekasutamise eest ei ole võimalik rakendada kolmandate isikutega sõlmitud kokkulepetest tulenevaid sanktsioone. Omandiõigus laieneb siiski vaid omanikule kuuluvale parkimiskohale. Olukorda võiks lahendada aidata asjakohaste liikluskorraldusvahendite paigaldamine teiste parkimiskohtade omanike poolt. Näiteks võib parkimiskoha juurde paigutada liiklusmärgi "parkimise keeld" lisatahliga "välja arvatud omaniku (kirjaliku) loaga" ja lisaks teisaldamistahvel. Luba mitteomava parkija sõiduki võib teisaldada.