Liiklusõigus


Küsimus: Sain jalakäijana avariis kannatada, kuidas kahju nõuda?10.10.2011

Tere.
Sattusin jalakäijana avarisse, sõideti otsa ülekäigurajal, kohal käis nii kiirabi kui politsei. Autojuht tunnistas, et ei näinud punast foorituld.
Kas on õigust esitada kahjunõue ning kui jah, siis kas läbi vastaspoole kindlustuse, läbi politsei või otse autojuhile? Kuidas edasine toimub? Hetkel ma ei tea isegi autojuhi kontakte, kuna mind viidi kiirabiga haiglasse.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Üldjuhul saab kindlustus kahjujuhtumist teada haigla poolt saadetava teatise alusel ning ravikulud hüvitatakse otse raviteenuse osutajale. Hilisemad ravikulud (näiteks ravimikulud) hüvitatakse nende põhjendatuse korral kuludokumentide alusel kannatanule otse. Selleks tuleb esitada kahju põhjustanud juhi kindlustusandjale kirjalik nõue. Nõude esitamise tähtaeg on 3 aastat ajast, mil kannatanu sai või pidi kahjust teada saama. Mittevaralise kahju nõude saab piiratud ulatuses esitada kindlustusseltsile ning piirmäära ületavas osas kahju põhjustanud juhi vastu otse. Kui juht keeldub kahju hüvitamisest või ei saada kahju suuruse osas kokkuleppele, võib nõude esitada hagi korras kohtule. Mittevaralise kahju hüvitis on hüvitis kannatanule põhjustatud valu, vaeva ja elukvaliteedi languse eest.