Liiklusõigus


Küsimus: Mis on sõiduki kasutamiskeeld ja käsutamiskeeld?13.10.2011

Mille poolest erineb sõidukile seatud käsutamiskeeld kasutamiskeelust? Mille poolest need kaks keeldu erinevad?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Käsutuskeeld on vaadeldav kohtu või ametiisiku poolt asjale või esemele seatud keeluna käsutada eseme suhtes olemasolevaid õigusi.
Käsutuskeeld võib olla laiem, kui pelgalt kasutamise keelamine (näiteks keeld teha sõidukiga tehinguid või registritoiminguid). Kasutamiskeeld ei ole iseenesest õigusmõiste ning on (aga ei pea tingimata olema) osa käsutuskeelu sisust (näiteks keeld kasutada sõidukit). Kasutamiskeeluna on vaadeldav ka olukord, kus sõidukit kasutada soovival isikul puudub õigus selle kasutamiseks (näiteks puudub omaniku nõusolek).