Liiklusõigus


Küsimus: Kas väärteo protokolli on mõtet vaidlustada kui koostamise koht ning hiljemalt määratud koht on 1 km võrra erinev?14.09.2018

Kas väärteo protokolli on mõtet vaidlustada kui koostamise koht ning hiljemalt määratud koht on 1 km võrra erinev?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Väärteoprotokolli koostamise kohta ja väärteo toiemapanemise koht ei pea kattuma. Väärteoprotokolli saab enne väärteo aegumist koostada mistahes kohas e. ükski menetlusnorm ei nõua, et väärteoprotokoll tuleb koostada väärteo toimepanemise kohas.