Liiklusõigus


Küsimus: Kas tohib poolest tänavast muuta sõidutee pooleks tunniks jalg- ja jalgrattateeks?11.10.2018

Küsin kas tohib poolest tänavast muuta sõidutee pooleks tunniks jalg- ja jalgrattateeks? Saan aru, et kui oleks paigaldatud märk sissesõidu keeld koos kellaaja lisatahvliga siis ok. Märk nr. 435 kohta on ju öeldud, et see paigaldatakse vastava tee algusesse, st jalgtee algusesse aga kuidas on võimalik järsku sõiduteed jalgteeks muuta seda minu mõistus ei võta. Nimelt käib jutt kooli ette paigaldatud uuest märgist. Kus kohast leiab infot, et kuhu, mis märki ja kelle loal tohib üldse märke paigaldada.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Liiklusseadus sätestab, et liiklust korraldab tee omanik. Mõistan küsimusepüstitust selliselt, et jutt käib avalikult kasutatavast teest. Tõenäoliset on tegemist kohaliku teega. Soovitan murekohaga pöörduda tee omaniku e. kohaliku omavalitsuse poole.