Liiklusõigus


Küsimus: Kuidas apelleerida omavalitsuse trahvinõuet, sest haljasalale tekitatud rööbaste eest olen nõus kahju hüvitama, aga mitte teiste eest?31.10.2018

Tere!
Jäin oma sõiduautoga kinni haljasalale, tekitades sellele rööpad. Nüüd nõuab kohalik vallavalitsus minult hüvitist arvestades fakti, et neil pole tõendeid minu vastu. See ei pruukinud olla minu sõiduk kuna antud haljasalale tekitas kahju veel teisedki sõidukid. Ma olen nõus omalt poolt tekitatud rööbaste taastamise hüvitama aga mitte teiste sõidukite poolt tekitatud rööpaid. Millised õigused on mul antud olukorras ja milliste argumentidega ma võiksin vallavalitsusele vastata? Kindlasti ma ei sooviks teiste sõidukite tekitatud kahju hüvitada.
Abi lootes!

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Tegemist on reaalse faktilise olukorra asjaolude hindamisega, millele ma ahjuks esitatud küsimuses välja toodud info põhjal ammendavalt vastata ei saa. Siin võib esile tulla mitmeid tegureid, millega tuleb oma vastuväidete esitamisel ja olukorra lahendamisel arvestada. Kõikide asjaoludega arvestava ammendava vastuse andmine eeldab situatsiooni põhjalikumat uurimist ja analüüsi. Välistatud pole, et kui Teie sõidukit eiolnud haljasalalt muul moel võimalik eemaldada, kui puksiiriga ja puksiiri jälgede jäämine haljasalale seetõttu vältimatu, siis tuleb Teil hüvitada ka see kahju, mis murule tekkis Teie sõiduki päästeoperatsiooni käigus ja tulemusena. Hinnata tuleb muidugi ka seda, kas Teie sõiduki päästmine oli võimalik ilma täiendavat kahju tekitamata.