Liiklusõigus


Küsimus: Auto teisaldamine kaugel asuvasse parklasse, kas see on õigustatud?24.10.2011

Tere.
Mupo teisaldas auto Lasnamäe kaupluse territooriumilt Suurtüki parklasse, mis on 7 km kaugusel teisaldamiskohast. Samas on lähiümbruses (kuni 0,5 km) kaks valvega suurparklat. Mupo seletas, et nendel on leping vaid "kaug-parklaga", vormistas protokolli ja parkla küsis raha. Kõik toimus öösel jaanuaris 2011 ning autoomanik andis asja kohtusse protokolli tühistamise ja parklale makstud raha tagastamise nõudega. Kohus ei tühistanud protokolli, kuigi mõjualamärk nr.384 paiknes lumeolude tõttu või muul põhjusel sõidutee servast kaugusel 5m (norm on kuni 2m?) öösel valgustamata kohas, olles suunatud suure märgistamata keeluala suhtes niivõrd ebamääraselt, et ka hea nähtavuse korral ei ole autojuhtidele selge, mis osa territooriumist on parkimise keeluala. Riigikohus ei võtnud kassatsioonikaebust kohtuniku otsuse peale menetlusse, sest Riigikohtu poole pöörduti vandeadvokaadi vahenduseta. Kas oleks võimalik kasvõi osaliselt lahendada asja nüüd, kui Riigikohus leidis oktoobris 2011, et raha küsimine auto teisaldamise eest on põhiseadusega mittekooskõlas? Kas autode teisaldamine Nõmmelt, Piritalt, Lasnamäelt jm ühte (mitte lähimasse) parklasse on õigustatud? Ette tänades vastuse eest!

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Jõustunud kohtuotsuse uuesti läbivaatamine on võimalik teistmismenetluses. Teistmise aluseks on Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse korras selle õigustloova akti või selle sätte põhiseadusega vastuolus olevaks tunnistamine, millele tugines kohtulahend teistetavas tsiviilasjas. Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kohtukolleegiumi otsuses nr 3-4-1-15-11 kinnitati LS § 20-2 lg 7 põhiseadusevastasust ja koos sellega ka sõiduki teisaldamise tasumäärasid kehtestava Vabariigi Valitsuse määruse põhiseadusevastasust. Seega, kui Teie kaebust lahendades tugines kohus Riigikohtu poolt põhiseadusevastaseks tunnistatud sättele (LS § 20-2 lg 7 või VV määrusele), siis on Teil õigus taotleda jõustunud kohtuotsuse teistmist. Kui kaebus lahendati muudel argumentidel, siis teismisõigust ei ole. Teistmisavalduse esitamise tähtaeg on 2 kuud alates päevast, mil isik sai teada teismise aluse olemasolust.