Liiklusõigus


Küsimus: Kui asulas tänav lõpeb erateega, kas võib seda lugeda tupikuks?06.12.2018

Kui asulas tänav lõpeb erateega, kas võib seda lugeda tupikuks ja kas sellisel teel vastasuunas sõites ristmikule on vaja "anna teed" märki?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Liiklusmärki "552" Umbtee kasutatakse olukorras, kus teel puudub läbisõiduvõimalus. Eratee iseenesest ei tähenda veel läbisõiduvõimaluse puudumist. Selleks peab eratee omanik läbisõidu keelama liikluskorraldusvahenditega.

Küsimuse teisest poolest ei saa kahjuks aru. Kas on silmas peetud, et kui erateelt sõita ristmikule? Või kui sõita erateeni viivat teed pidi tagasi esimese ristmikuni? Või muu ristmikuni? Miks vastassuunas e. kas miski tee on ühesuunaline? Või on silmas peetud vastupidises suunas sõitmist?

Liiklusmärk 221 "Anna teed" paigutatakse ristumiskoha ette, kus ristuval teel sõitval juhil on sõidueesõigus. Kui juhil on teeandmise kohustus ka ilma märgita (teekatendite erinevus, "parema käe reegel", juurdesõiduteed vm), pannakse märk ainult mingil erilisel põhjusel (Eesti Standard EVS 613:2001 - Liiklusmärgid ja nende kasutamine). Milline see eriline põhjus on, standard ei täpsusta, seega sõltub see ilmselt tee omaniku või liikluse korraldaja kaalutlustest.