Liiklusõigus


Küsimus: Kuidas väärtegu vaidlustada?21.10.2011

Oli selline asi, et olin joobeseisundis roolis. Põhjus oli siis, et polnud teadlik, et ma pole kaine. Puudus alkomeeter. Sain siis väärteoprotokolli ja otsus tuli 1020 vms euri ja 6 kuuks load. Aga load on väga vajalikud, kuna töökoht põhineb lubadel. Esitasin kahjukirja, aga polnud kasu.
Sooviks teada, et kuidas oleks võimalik väärtegu vaidlustada? Kuhu pean pöörduma ja mis avaldused täitma?
Aitäh

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Väärteoasjas tehtud otsust on võimalik vaidlustada maakohtus. Selleks tuleb kohtule esitada kaebus 15 päeva jooksul arvates päevast, mil kohtuvälise menetleja otsus oli Teile kohtuvälise menetleja juures kättesaadav. Ka otsus ise sisaldab tavaliselt viidet kaebuse esitamise viimasele päevale (otsuse lõpus). Nõuded kaebusele sisalduvad väärteomenetluse seadustiku §s 115.