Liiklusõigus


Küsimus: Kas üksnes 3 nädalase uue auto avarii järel on ka muu võimalus kui taastamine või hüvitada auto väärtuse langus?12.04.2019

Tere!
Hiljaaegu sõideti otsa meie koduvärava ette pargitud uuele sõidukile, millega olime esindusest välja sõitnud alles kolm nädalat varem. Avariis said kahjustada auto esi- ja tagastange, kapott, tagaluuk, esituli, rehv koos veljega ning üks külg, mis vastu aeda lendas, lisaks muud pisemad kahjustused. Olukord on alles menetlemisel, kuid viimase info järgi auto siiski taastatakse, kuigi kahju on päris suur.
Kuna auto on liisingusse võetud, peame seesugust olukorda ebaausaks, kus peame avariilise sõiduki eest täishinda maksma. See langetab märgatavalt auto väärtust ja leiame, et see on meie kui avariis süütu osapoole suhtes ebaõiglane. Kas olukorrale on võimalik leida muid lahendusi? Näiteks taastamise asemel asendada vana auto uuega või hüvitada auto väärtuse langemisest tulenev kahju.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Ka uued autod satuvad liiklusõnnetustesse - autoga selline risk paraku kaasneb.

LkindlS § 26 lg 9 kohaselt hüvitatakse sõiduki väärtuse vähenemisest tekkinud kahju juhul, kui sõiduk sai kindlustusjuhtumis raskelt kahjustada ja kahjustatud isik nõuab sõiduki taastamise mõistlike kulutuste hüvitamist. Sõiduk on raskelt kahjustatud, kui selle taastamise kulud ületavad 50 protsenti sõiduki turuhinnast ja taastusremont hõlmab kandevkere või raami kuju taastamist olulises ulatuses.

Seega selleks, et kindlustuselt nõuda sõiduki väärtuse vähenemist, tuleb välja selgitada, kas esinevad eelkirjeldatud asjaolud.

Kui selliseid asjaolusid ei esine, siis on sõiduki väärtuse vähenemine vaieldav. Lõpuks koosneb sõiduk osadest, mis on vahetatavad. Selleks, et uuel sõidukil garantii säiliks, vahetatakse tavaliselt kahjustunud osad uute vastu. Seega koostatakse sõiduk uuesti ja peale kvaliteetset remonti on see samaväärne õnnetuseeelse sõidukiga. Seega teoreetiliselt väärtuse vähenemisest rääkida ei saa.

Küll võib kõne alla tulla ostuhuvi vähenemine liiklusõnnetuse märkega sõiduki puhul, aga sellise asjaolu alusel hüvitise nõudmine eeldab, et a) soovite sõidukit kohe müüa (hilisema e. kasutatud sõiduki müügi puhul ei pruugi varasem osalemine LÕ-s olla ostuhuvi vähendav asjaolu) ja b) olete tõendanud, et sõidukit ei õnnestu müüa hinnaga, mida saab küsida liiklusõnnetust mitteläbinud sõiduki puhul.