Liiklusõigus


Küsimus: Tere! Kas Munitsipaalpolitsei (MUPO) ametnikul on õigus peatada sõitvat sõidukit?17.04.2019

Tere! Kas Munitsipaalpolitsei (MUPO) ametnikul on õigus peatada sõitvat sõidukit? Kui jah, siis millise seaduse alusel? Kui ei, siis mida peatamise juhul ette võtta?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Korrakaitseseaduse § 45 lg 1 kohaselt võib politsei või seaduses sätestatud juhul muu korrakaitseorgani ametiisik anda sõiduki- või maastikusõidukijuhile (edaspidi sõidukijuht) käega, sauaga, helkurkettaga või alarmsõiduki valgusseadme või valjuhääldi abil liiklusseaduses kehtestatud korras märguande sõiduki või maastikusõiduki (edaspidi sõiduk) peatamiseks, kui see on vajalik ohu ennetamiseks, väljaselgitamiseks või tõrjumiseks või korrarikkumise kõrvaldamiseks.

Munitsipaalpolitsei on kohaliku omavalitsuse korrakaitseüksus e. korrakaitseorgan.

Liiklusjärelevalve pädevus on kohalikul omavalitsusel üksnes peatumise ja parkimise nõuete üle konkreetse kohaliku omavalitsuse territooriumil.

Kui MUPO peatab sõiduki, siis esmalt tasubki küsida peatamise põhjus, kui ametnik ise seda ei selgita.