Liiklusõigus


Küsimus: Kas suvilasse sissemurdmine on kuritegu või väärtegu, sisse murti, et kontrollida, kas inimesega on kõik korras?19.05.2020

Tere,
Kas suvilasse sissemurdmine on kuritegu või väärtegu. Sisse murti jaanuari kuus, et kontrollida, kas inimesega on kõik korras.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Väärteona on karistatav võõrasse ruumi tungimine, kui see toimub selle valdaja tahte vastaselt (KarS § 266 lg 1). Kui ruumiks, kuhu valdaja tahte vastaselt tungitakse, on eluruum, siis on tegemist kuriteoga (KarS § 266 lg 1 p 1). Kui ruumi tungimine pandi toime hädakaitses või hädaseisundis või kohustuste kollisiooni olukorras, välistavad need olukorrad sissetungija süü. Kas tegemist on/ei ole süüd välistava asjaoluga, tuvastatakse asjaolude ja tõendite pinnalt.