Liiklusõigus


Küsimus: Kas mul on juriidilist alust ja mõtet kiirmenetluse otsust apelleerida patrullpolitseiniku kirjavea tõttu?26.06.2020

Tere!

Ületasin üleeile kiirust ja mind peatas eravärvides patrullpolitsei. Tunnistasin oma viga ja võtsin kiirmenetluse otsuse. Protokollis kirjutati mu perekonnanimi aga valesti ja sellest ka küsimus, et kas mul on juriidilist alust ja mõtet otsus apelleerida patrullpolitseiniku apsaka tõttu?

Lugupidamisega,

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Üldiselt ei too vormilised vead otsuses kaasa automaatselt karistusotsuse tühisust. Kohtul on kaebust läbi vaadates kohustus arutada väärteoasja algusest peale e. nö esmase menetlejana. See tähendab, et kohus peab iseseisvalt välja selgitama, kas isik pani toime väärteo, kas ta on selle toimepanemises süüdi ja millist karistust tuleb kohaldada. Väärteoprotokolliga on kohus seotud väärteokirjelduse osas ja muude väärteoprotokollis fikseeritud teo asjaolude osas. Kui kohus tuvastab, et väärteoprotokolli on kantud isiku perenimi valesti, kuid tuvastab, et tegemist oli siiski sama isikuga, kes sõidukit juhtis, siis võib kohus ebaõige nime väärteprotokollis lugeda mitteoluliseks väärteomenetlusõiguse rikkumiseks, mis ei takista isiku karistamist. Lühidalt öeldes, tähtsust omab eelkõige fakt, kas isik juhtis/ei juhtinud sõidukit, mitte niivõrd nime korrektsus väärteoprotokollis.