Liiklusõigus


Küsimus: Kas on õige saada trahvi selle eest, et lugesin parklasse sissesõites infotahvleid?07.11.2011

Sain kõne inkassost, et mul on parkimistrahv, mis mind väga üllatas, kuna üldse linnas ei pargi. Asja uurimisel selgus, et aasta tagasi olen parkinud Swedbanki Liivalaia kontori ees. Sain ka pildi lumise esiklaasiga autost, kus ei näe kella olemasolu. Mäletan, et korraks tõesti sõitsin parklasse ja lugesin infotahvleid. Ühisteenustest järelepäring ütleb, et lahkus trahvi vormistamisel. Kas võib nii igatühte pildistada ja kohe vormistama hakata ilma inimest teavitamata? Selline ei saa ju ärimudel olla. Kus põõsas need inimesed küll istusid, kes trahve vormistavad.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Teie küsiimusest ei selgu, millise parkimiskorra rikkumise eest kohaldatud sanktsiooniga Teie juhtumi puhul tegemist on - kas hoiatustrahv, leppetrahv või viivistasu otsus. Seetõttu on veidi raske ka Teie küsimusele vastata, kuna ei ole teada, kas tegemist oli tsiviil-, haldus- või hoopis väärteomenetluses kohaldatud sanktsiooniga. Üldjuhul ei sisalda ükski eelnimetatud sanktsioone ette nägev norm (olgu siis seadus või parkimisleping) parkimisoperaatorile kohustust enne sanktsiooni kohaldamist saada kontakti parkimiskorda rikkunud konkreetse isikuga. Sanktsiooni kohaldamiseks on piisav tuvastada parkimistingimuste rikkumine. Kella nähtavaks tegemine on üldjuhul sõidukit parkiva isiku kohustus. Küll võib olukorras, kus isik on veel sõiduki vahetus läheduses, isiku tähelapanu juhtimine parkimiskella varjatusele olla teatud juhtudel otstarbekas mõistlikkuse, usu või ka haldusmenetluses kohaldatavast uurimispõhimõttest tulenevalt. Kas antud juhul sellised võimalused või vajadused eksisteerisid, on teadmata juhtumi kõiki asjaolusid, raske kommenteerida.