Liiklusõigus


Küsimus: Mis aja möödudes saan teha "uue" esmase juhiloa?06.10.2020

Tere!

Esmase juhiloaga (B kat. 21kuud +5a. AM kat.), kehtiva karistuseta! Karistati §227 lg. 2 alusel 300.-€ ja §227 lg.5 p.1 alusel juhtimisõiguse äravõtmisega 1. kuuks.
Väärtegu: kiiruse ületamine 30km/h, tühjal maanteel 90km/h alas.
Rikkumise kp. 24.06.2020, otsuse tegemise kuupäev 27.07.2020.
Juhtimisõiguse äravõtmise tähtaeg lõppes 11.09.2020.
Kiirelt sai makstud trahv ja läbitud liiklusalane täiendkoolitus.
NB! Maanteeamet tunnistas rikkumisega seoses juhiloa kehtetuks ja tuleb taotleda uus esmane juhiluba, kuid eksamitele saab registreerida alles üks aasta pärast karistuse lõppemist, ehk 11.09.2021a.
Leian, et karistus on ebaproportsionaalne kui kokkuvõttes olen lubadeta ca`14 kuud, kohustuslik 16h täiendkoolitus 220.-€ ja juhilubadega seotud riigilõivud üle 100.-€, teooria- ja liikluseksamid ning uuesti kaks aastat esmast juhiluba.
Ise ei suuda leida konkreetset viidet, mis ajast hakati nn. "uue esmase" juhiloa taotlemist selliselt piirama!?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Seadus ei olegi muutunud. Tegemist on MNT sel sügisel muutunud praktikaga, kus LS § 106 lg 1 p 3 sätteid on hakatud kohaldama ka esmase juhiloa omaniku suhtes, kelle juhiluba on tunnistatud kehtetuks. Meie büroo on sellekohase praktika õiguspärasuse küsimuses pöördunud ka õiguskantsleri poole, kuid ÕK praegune seisukoht on, et praktika on kooskõlas põhiseadusega. Minu hinnangul on siiski tegemist seaduse sellise tõlgendamisega, mis ei ole kooskõlas seaduse mõttega ega ka põhiseadusest tuleneva võrdse kohtlemise ning proportsionaalsuse põhimõtetega. MNT praktika muutmine praegusel juhul on võimalik üksnes vaidlust kohtusse viies ning juhul, kui kohus tunnistab oma otsusega MNT tegevuse seadusevastaseks.