Liiklusõigus


Küsimus: Kas on alust nõude esitamiseks kauba saatjale, kui ülekaalus puidukoormaga veoauto sõitis teelt välja?22.12.2020

Maanteel sõitis teelt välja puidukoormaga veoauto. Teeolud olid lumised ning antud lõigul kiirusega 55-65km/h liikudes, hakkas haagis autot tee pealt välja lükkama ning auto lõpetas kraavis külili. Koorma ümberlaadimisel teisele autole selgus, et ilmselt on laaditud koorem ülekaalus – 3,5-4 t lubatust rohkem. Juht koorma kaalu ei teadnud – seda polnud kirjas ka saatelehel. Milline on selliste asjaolude puhul kauba saatja vastutus - kas logistikateenuse pakkujal tekib võimalus nõude esitamiseks õnnetusega kaasnenud kulude osas? Kuna tegemist vanema masina ja haagisega, siis neil enam kaskot ei olnud. Auto kahjudele lisaks veel ka puksiiri ja koorma ümberlaadimise kulud.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Esmalt tuleks selgeks saada, kas haagise ülekoormus oli liiklusõnnetuse vältimatuks põhjuseks või võis liiklusõnnetuseni viia ka muu asjaolu (näiteks ebaõige sõidukiirus, ebaõiged juhtimisvõtted vms).

Kui liiklusõnnetuseni viis siiski haagise ülekoormus, tuleb vastutuse välja selgitamisel hinnata kõiki asjaolusid ning kõikide isikute rolli kogumis. Ühelt poolt tuleb hinnata sõiduki juhi tegevust olukorras, kus talle anti laaditud sõiduk, mille kohta veosedokumentidel veose kaal puudus. Võib küsida, et kuidas ja mille alusel veendus juht, et autorong vastab kehtestatud massinõuetele? Teiselt poolt tuleb hinnata veose saatja tegevust veose komplekteerimisel ja laadimisel, kuivõrd veose õige paigutuse, sh selle vastavuse eest veosedokumentidele ning saatjale sõiduki parameetrite kohta edastatud infole, vastutab veose saatja. Kui saatja on rikkunud oma kohustusi ja rikkumised on mõjutanud kahju saabumist, siis ei saa saatja vastutust tekkinud kahju eest välistada.

Juhi, vedaja ja saatja kohustusi ja vastutust puudutavad üksikasjalikumad sätted sisalduvad mitmes erinevas õigusaktis - nii liiklusseaduses, autoveoseaduses, võlaõigusseaduses kui ka nende alusel antud määrustes. Vastutava(te) isiku(te) leidmisel ja vastutuse suuruse määramisel tuleb seega hinnata kõikide sündmusesse puutuvate isikute rolli kahju tekkimisel.