Liiklusõigus


Küsimus: Kuidas mulle sõitnud juhilt hüvitist taotleda, kas peab ootama uurimise lõppu, kas pöörduma kindlustusseltsi või kohtusse?05.01.2021

Tere
Sattusin pool aastat tagasi ülekäigurajal liiklusõnnetusse, kus mulle sõitis otsa mootorratas. Kohal käis politsei ja mind viidi intensiivravi osakonda. Sain raskeid kehavigastusi ja töövõime hindamisel määrati mulle puuduv töövõime (varasemalt olin töötukassas töötuna arvel).
Ise ei mäleta juhtunust midagi, uurija väitel sõidukijuht ütleb, et ületasin teed punase tulega ja pole tunnistajaid, kes oleks näinud, mis värvi foorituli põles. Uurimine kestab ja ise pean ennast küll korralikuks liiklejaks. Olen sattunud lugema artikleid, et ka sellisel juhul kui jalakäija, kui nõrgem pool on õnnetuses süüdi, on tal õigus hüvitisele. Mulle jääb selgusetuks, kuidas see asjaajamine sellisel juhul käib, kas peab ootama uurimise lõppu, kes peaks pöörduma sõidukijuhi kindlusseltsi poole või sellisel juhul käib asi läbi kohtu. Kui õnnetuses süüdiolevaks jääb sõidukijuht, kas sellisel juhul kindlustusseltsiga suhtlus käib uurija kaudu või tuleb seda endal teha? Tean, et kui sain puuduva töövõime alustati kriminaalmenetlus ja kui pöördusin uurija poole sõidukijuhi andmete saamiseks, et kas või ise hakata oma õigusi kindlustusseltsi kaudu uurima, siis paluti mul oodata, et ehk leitakse tunnistajaid. Sellest on mitmeid kuid möödas aga peale õnnetust on vaja ravikulusid katta ja ei oska seisukohta võtta kas ja kui suures osas on see võimalik. Olen tänulik igasuguse info eest antud teemal.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Soovitan kindlasti võtta kindlustusega ühendust ja esitada nõue kahju hüvitamiseks (saamata jäänud töötasu, ravikulud ja mittevaraline kahju). Printsiibis asub kindlustus kahju käsitlemisele. Küll võib kindlustus otsuse tegemisega oodata kuni uurimise ja süüteomenetluses lahendi tegemiseni, kui süüteomenetluses välja selgitamist vajavad asjaolud omavad tähtsust ka kindlustusandja otsuse tegemisel (LKindlS § 34 lg 4).
Kuna tervishoiuteenuse osutaja, kes Teid haiglas ravis, on oma raviarved tõenäoliselt juba kindlustusele esitanud, siis leiab kindlustusandja Teiega seotud juhtumi tõenäoliselt oma andmebaasidest üles ka Teie isikukoodi järgi. Seega sõiduki registreerimisnumbri saamine pole tõenäoliselt vältimatult vajalik.
Mootorratturi kindlustusandja kohta teabe saamiseks võite esitada päringu Eesti Liikluskindlustuse Fondile (www.lkf.ee).
Kui menetluse lõpuks leiab tuvastamist, et ületasite sõiduteed tõepoolest punase tulega, siis peate arvestama ka võimalusega, et Teile väljamaksmisele kuuluvat kindlustushüvitist võidakse vähendada Teist endast lähtunud riski võrra niivõrd, kuivõrd selle riski realiseerumine mõjutas kahju saabumist või selle suurust (VÕS § 139 lg 1).