Liiklusõigus


Küsimus: Kuidas luua autokooli?11.11.2011

Soovin teada, kuidas luua autokooli. Tean, kuidas firmat luua, aga kas autokooli loomiseks on vaja eraldi kvalifikatsiooni? Kuskohast seda taotleda saab või leidub internetis kusagil mingi info? Tänan!

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Liiklusseaduse § 111 lg 1 kohaselt teostavad mootorsõidukijuhi koolitust eraõiguslikud juriidilised isikud, füüsilisest isikust ettevõtjad ning riigi- ja munitsipaalharidusasutused, kellel on mootorsõidukijuhi koolitamise luba (edaspidi koolitusluba). Sama paragrahvi 2.lõike kohaselt annab koolitusloa haridus- ja teadusminister kuni kolmeks aastaks, kui loa taotleja ei soovi seda lühemaks ajaks.

Nõuded koolitajale ning koolitusloa taotlemise ja andmise kord on lahti kirjutatud LS §-des 112-114.