Liiklusõigus


Küsimus: Kas ma võin invaautoga siseneda "sissesõidu keeld" märgi alt? 10.06.2021

Liiklusmärk - sissesõidu keeld. Kas ma võin invaautoga siseneda sissesõidu keelumärgi alt?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Õiguslikult sellist mõistet, nagu "invaauto" ei eksisteeri. Ilmselt peate silmas mootorsõidukit, mida juhib liikumispuudega juht ja mis on varustatud kas vastavate juhtimisseadistega või tähistatud liikumispuudega juhi parkimiskaardiga.

Eriõigused liikluses ei kehti mis tahes puude puhul, vaid üksnes liikumispuude esinemisel või nägemispuude (pime inimene) esinemisel, kui sõidukit kasutatakse pimeda inimese transportimiseks.

Liikumispuudega juhi ja liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki juhi eriõigused seonduvad üksnes sõiduki parkimisega. Need eriõigused on sätestatud liiklusseaduse §s 68 ning nende õiguste kasutamiseks on vajalik taotlea kohalikust omavalitsusest liikumispuudega isiku parkimiskaart. Liiklusmärgi 331 nõuded kehtivad ka liikumispuudega juhile, samuti liikumispudea või pimedat isikut teenindava sõiduki juhile.